De Congregatie van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Deinze werd gesticht in 1823. Het gebouw aan de Meulenstraat was het hoofdgebouw van de Congregatie. In deze gebouwen werd historisch aan ziekenzorg, ouderenzorg en onderwijs gedaan. Vele generaties zusters woonden hier.

In 1951 trok het ziekenhuis naar een aparte campus aan de Schutterijstraat. Het oude rusthuis was tot 1996 ondergebracht in de gebouwen aan de Meulenstraat en telde maximaal 46 bedden. Het oude rusthuis was sterk verweven met de werking van het “moederklooster”. Toen we vertrokken naar de nieuwbouw in de wijk ‘Ten Bosse’ werden de resterende gebouwen gerenoveerd tot woonplaats voor de oudere religieuzen. Dit gebeurde in de periode 1994-1996. Medio 1996 was er in totaal plaats voor 120 ouderen. Het verhaal was niet af.

In 1998 nam de Raad van Bestuur als één van de eerste in de regio het initiatief om een dagverzorgingscentrum te starten.

Toen in 2002 het 2de gebouwencomplex met serviceflats werd geopend, was het nog een jaar wachten voor de oplevering van een bijkomende nieuwbouw voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en enkele andere uitbreidingen.

In 2006 werd begonnen met het opstarten van een lokaal dienstencentrum, en ook met een dienstenchequebedrijf.

In 2008 werd een project voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ("NAH") opgestart.

In 2010 werden 2 kamers voor nachtopvang gebouwd.

Vanaf eind 2007 werd een reeks flats (in het gebouw Serviceflats I) omgebouwd tot Rustoordflats.

In 2012 werd kinderdagverblijf ‘De Kleine Vincent’ geopend.

Eind 2014 opende het 2e dagverzorgingscentrum zijn deuren op de Markt in Deinze. Sedert april 2019 is het CDV gehuisvest in het voormalige Huis van Thuyne. Hier werd een nieuwbouwproject opgetrokken achter de klassieke gevel. De nieuwe vzw Zorgnetwerk Vincent doet de exploitatie.

Januari 2016 werd de werf opgestart om 80 nieuwe kamers te bouwen en het nieuwe lokaal dienstencentrum te realiseren.
Midden 2017 werden deze gebouwen in dienst genomen. 

Vanaf 2018 werd gestart met de renovatie en kameruitbreiding van de bestaande woongelegenheden, dit duurde tot medio 2020, toen de Coronapandemie tenvolle oplaaide. Daarom wordt het wachten voor de "final touch", gespreid over een langere periode tot 03/2022.

In 2019 werd het voormalige Zusterhuis (Ten Bosse 151) in gebruik genomen als aangepaste woning voor personen met een zorgvraag, in samenwerking met vzw De Vierklaver.

Ondertussen werd met externe partners gebouwd aan een derde woning (Ten Bosse 52B) voor mensen met NAH, naast de campus.

 

Meulenstraat01 Small

Meulenstraat02 Small

Meulenstraat03 Small