Hierbij stellen wij in het kader van de nieuwbouw die aangevat is begin 2016, het brede kader voor waarin we verder willen groeien.

Toen we in 2000 voor het eerst een zorgstrategische oefening maakten, was dat een heel boeiende ervaring. Dit resulteerde in de nieuwbouw van een Dagverzorgingscentrum (2003), een Centrum voor kortverblijf met vier kamers en bijkomende ‘Assistentiewoningen’.

De tijden en de noden zijn veranderd,  niets heeft stilgestaan. Ook niet op onze campus, waar we in samenspraak met vele externe partners in die voorbije periode echt zijn uitgegroeid naar een centrum voor dienstverlening met meerdere facetten. Om die evolutie verder uit te bouwen, en ook om aan de bijkomende noden te kunnen blijven voldoen, zetten we met het bouwproject een reeks stappen vooruit.

We ontwikkelen in verschillende fasen: in Fase 1, werden een vijf-tal woonblokken ontwikkeld met meer dan 80 woongelegenheden, samen met het Lokaal Dienstencentrum ‘De Bosrank’ (600m²).

De vijf huizenblokken zijn zoveel mogelijk getekend naar de vormgeving in de wijk, maar omwille van de zorg-organisatie zijn ze horizontaal verbonden met elkaar. Zo ontstonden in de nieuwe gebouwen afdelingen van 33, 31 en 16 kamers, die al of niet gekoppeld werden aan de bestaande afdelingen in het huidige gebouw.

Er zijn kamers van 24m², 7 studio’s van 40m² en 5 grote “flatkamers” van 55m², zo groot als een klassieke serviceflat. Deze laatste kamers kunnen ook door twee personen bewoond worden. Al deze kamers zijn bedoeld voor mensen met een zware zorgbehoefte. De klemtoon van onze woongelegenheden ligt op kleinschaligheid, privacy en comfort.

In 2018 werd een ernstige herconditionering van het bestaande gebouw opgestart. Deze herconditionering was een werk in drie fasen. 

Vanaf april 2019 is het Dagverzorgingscentrum op de Markt gehuisvest in het voormalige Huis Van Thuyne. Hier werd een nieuwbouwproject opgetrokken achter de klassieke gevel. De nieuwe vzw Zorgnetwerk Vincent doet de exploitatie.

Medio 2020 werd de tweede fase van de bouw renovatie afgerond. Ten gevolge van COVID-19 werden de laatste loten uitgesteld tot begin 2022. (vb. inkom, onthaal en gang aanpassen). Een differentiatie in het aanbod is een al, qua financiële basis, lang bestaande vraag. We wensten wonen met zorg mogelijk te maken voor mensen met sociale budgetten, huurformules en koopformules. Voor deze laatste vraag werd de mogelijkheid gecreëerd om een aantal assistentiewoningen in koopformule aan te bieden.

Sedert 01/01/2020 is "De Kleine Vincent" verhuisd vanuit de locatie Karel Piquélaan naar Ten Bosse 140. Vier woonunits werden omgebouwd naar twee gezinsopvangen "De Vlindertjes en 't Pagadderke" en één groepsopvang "Ini Mini". In totaal zijn vijf onthaalmoeders actief voor een 34-tal kinderen. Er wordt geopteerd om flexibele openingstijden te organiseren zodat medewerkers van het WZC de kans hebben om hun kinderen hier te laten opvangen wanneer zij vroegdienst hebben, om de work-life balans te ondersteunen.

Het Leerbos is een nieuwe school die werd opgericht in september 2020. Het kreeg zijn habitat in een vleugel die niet meer gebruikt werd door het WZC. Er is een intergenerationele samenwerking tussen de school en het Woonzorgcentrum. (vb. rusthuisklas, ...).         

Meer informatie vindt U op www.hetleerbos.be