Hierbij stellen wij in het kader van de nieuwbouw die aangevat is begin 2016, het brede kader voor waarin we verder willen groeien.

Toen we in 2000 voor het eerst een zorgstrategische oefening maakten, was dat een heel boeiende ervaring. Dit resulteerde in de nieuwbouw van een Dagverzorgingscentrum (2003), een Centrum voor kortverblijf met 4 kamers en bijkomende ‘Assistentiewoningen’.

De tijden en de noden zijn veranderd,  niets heeft stilgestaan. Ook niet op onze campus, waar we in samenspraak met vele externe partners in die voorbije periode echt zijn uitgegroeid naar een centrum voor dienstverlening met meerdere facetten. Om die evolutie verder uit te bouwen, en ook om aan de bijkomende noden te kunnen blijven voldoen, zetten we met het bouwproject een reeks stappen vooruit.

We ontwikkelen in verschillende fasen: in fase 1, werden een 5-tal woonblokken ontwikkeld met meer dan 80 woongelegenheden, samen met het Lokaal Dienstencentrum ‘De Bosrank’ (600m²).

De 5 huizenblokken zijn zoveel mogelijk getekend naar de vormgeving in de wijk, maar omwille van de zorg-organisatie zijn ze horizontaal verbonden met elkaar. Zo ontstonden in de nieuwe gebouwen afdelingen van 33, 31 en 16 kamers, die al of niet gekoppeld werden aan de bestaande afdelingen in het huidige gebouw.

Er zijn kamers van 24m², 7 studio’s van 40m² en 5 grote “flatkamers” van 55m², zo groot als een klassieke serviceflat. Deze laatste kamers kunnen ook door 2 personen bewoond worden. Al deze kamers zijn bedoeld voor mensen met een zware zorgbehoefte. De klemtoon van onze woongelegenheden ligt op kleinschaligheid, privacy en comfort.

In 2018 werd een ernstige herconditionering van het bestaande gebouw opgestart. Deze herconditionering is een werk in 3 fasen: gelijkvloers en bijkomende nieuwbouw op het 1e verdiep, zuidvleugel en afdeling Kerselaar en uiteindelijk de noordvleugel. De werken zullen nog 1 jaar duren.

Vanaf april 2019 is het Dagverzorgingscentrum op de Markt gehuisvest in het voormalige huis Van Thuyne. Hier werd een nieuwbouwproject opgetrokken achter de klassieke gevel. De nieuwe VZW Zorgnetwerk Vincent zal de exploitatie doen.

L. Timmermans
Algemeen Directeur

Financiering.

Buiten het nieuwbouwproject en het Lokaal Dienstencentrum, wordt ook een project uitgewerkt om een groep nieuwe Assistentiewoningen via de koopformule te realiseren. De exploitatie gebeurt door onze VZW. Deze woningen zijn aansluitend op het zorggebouw, en hebben daardoor een sterke meerwaarde naar zorgcontinuïteit en -diversiteit.