De lange weg naar Santiago de Compostella

Hierbij stellen wij in het kader van de nieuwbouw die aangevat is begin 2016, het brede kader voor waarin we verder willen groeien.
Toen we in 2000 voor het eerst een zorgstrategische oefening maakten, was dat een heel boeiende ervaring. Dit resulteerde in de nieuwbouw van een Dagverzorgingscentrum (2003), een Centrum voor kortverblijf met 4 kamers en bijkomende Serviceflats.
De tijden en de noden zijn veranderd, en niets heeft stilgestaan. Ook niet op onze campus, waar we in samenspraak met vele externe partners in die voorbije periode echt zijn uitgegroeid naar een centrum voor dienstverlening met meerdere facetten. Om die evolutie verder uit te bouwen, en ook om aan de bijkomende noden te kunnen blijven voldoen, zetten we met het bouwproject dat nu aan de gang is, een reeks stappen vooruit.
In de eerste plaats opteerden we voor de bestendiging van het Lokaal Dienstencentrum ‘De Bosrank’, in een nieuwbouwproject van 600m². De Bosrank is ondertussen sedert 2006 in een voorlopige behuizing op de campus operationeel, d.w.z. 10 jaar in tijdelijke huisvesting. Niemand had dat verwacht, maar… het project dat nu start, is onderwerp van een plan dat in 2010 ingediend werd. Het heette ZSP 2010-2020. We haasten ons inderdaad dat wat er aan nieuwbouw  voorgesteld werd, toch tegen het einde van deze periode gerealiseerd wordt.
We ontwikkelen in verschillende fasen: in fase 1, waarin we nu volop bezig zijn, ontwikkelen we het LDC De Bosrank en 80 nieuwe woongelegenheden. Deze zullen we in een 4-tal woningen bouwen alwaar woonzorgeenheden uitgewerkt worden op een eigentijdse en inspirerende wijze, met klemtoon op kleinschaligheid, privacy en comfort. Een uitnodigend sociaal restaurant in De Bosrank is één van de beoogde meerwaarden van dit project.
Er zijn 68 kamers van 24m², 7 studio’s van 40m² en 5 grote “flatkamers” van 55m², zo groot als een klassieke serviceflat bij ons. Deze laatste kamers kunnen ook door 2 personen bewoond worden. Zowel zorgvragende bewoners als een inwonende met minder zorgbehoevende partner kan mee intrekken.
De 5 huizenblokken zijn zoveel mogelijk getekend naar de vormgeving IN de wijk, maar omwille van de zorg-organisatie zijn ze horizontaal verbonden met elkaar. Zo ontstaan in de nieuwe gebouwen afdelingen van 33, 31 en 16 kamers, die al of niet gekoppeld worden aan de bestaande afdelingen in het huidige gebouw.
In een latere fase beogen we een ernstige herconditionering van het bestaande maar naar zorgtoegankelijkheid al een beetje “verouderde” woonzorgcentrum uit 1995. Tegelijk zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwbouwproject voor ons in 2013 geopende Dagverzorgingscentrum op de Markt te Deinze.

L. Timmermans
Algemeen Directeur.

Financiering.

Buiten het nieuwbouwproject en het Lokaal Dienstencentrum, wordt ook een project uitgewerkt om een groep nieuwe Assistentiewoningen via de koopformule te realiseren. De exploitatie gebeurt door onze VZW. Deze woningen zijn aansluitend op het zorggebouw, en hebben daardoor een sterke meerwaarde naar zorgcontinuïteit en -diversiteit.