Onze animatie-activiteiten vindt u dag per dag op onze activiteitenlijsten.

tuinfeest 2024 uitnodiging affiche

De animatie heeft tot doel het globale woon- en leefklimaat in onze voorziening te optimaliseren, rekening houdend met de verwachtingen, de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner en zijn/haar totale omgeving. De animator zorgt er samen met familie en vrienden, vrijwilligers, directie en personeel voor, dat de bewoner zo optimaal als mogelijk volgens eigen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen zijn leven verder kan uitbouwen. Hiervoor verwerft de animator zoveel als mogelijk inzicht in de totaliteit van de bewoner.

De animatie is gericht op het 'zich thuis voelen' van de bewoner en zijn relationele omgeving en in het bijzonder op een huiselijke sfeer en het respectvol omgaan met elkaar.

In het woord 'animatie' zit 'activering', 'verlevendiging' en 'stimulatie' ingebakken.
Lange tijd werd het woord opgevat als een activeringsmoment of als een actieve besteding van de dag of het ogenblik. De zorgbehoevendheid van de ouderen is echter zodanig toegenomen dat animatoren ook aandacht hebben voor het comfort van de oudere tijdens zijn verblijf en respect hebben voor de passiviteit van sommige bewoners.

Animatie gebeurt zowel vanuit een individuele benadering als vanuit een benadering in groep.

Ook onze vrijwilligers vormen een belangrijke pijler in de werking van de animatie. Vrijwilligers slaan 'een brug naar de buitenwereld'.

 

Alle algemene animatie-activiteiten vindt u in ons maandoverzicht.
Download ze hier!