De logopedische taken zijn vrij uiteenlopend.
De logopediste begeleidt mensen met stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor en behandelt met het oog op het verbeteren of in stand houden van hun mogelijkheden op gebied van communicatie.

Individuele therapie

Op basis van het medisch dossier, alarmerende klachten van de bewoner, familie, vrienden of personeel of bij recente neurologische aandoeningen, wordt een taalscreening of een slikscreening uitgevoerd. Vervolgens kan, indien nodig, individuele therapie worden opgestart.