De logopedische taken zijn vrij uiteenlopend.
De logopediste begeleidt personen met stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor en behandelt met het oog op het verbeteren of in stand houden van hun mogelijkheden op gebied van communicatie.

Individuele therapie

Op basis van het medisch dossier, alarmerende klachten van de bewoner, familie, vrienden of medewerkers of bij recente neurologische aandoeningen, wordt een taalscreening of een slikscreening uitgevoerd. Indien nodig kan vervolgens individuele therapie worden opgestart.