Onze dienst Pastorale Werking werkt samen met de dienst Animatie. Vanuit onze christelijke visie willen wij deze dimensie bijzondere aandacht schenken bij onze bewoners. Elke vrijdag om 15 uur vindt een woord- en gebedsviering plaats in de polyvalente zaal. Indien de bewoners zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen en toch aanwezig willen zijn, dan worden zij geholpen door medewerkers en vrijwilligers.

Tweemaandelijks wordt een gebedsviering georganiseerd voor overleden bewoners.
Jaarlijks is er een viering voor alle overledenen van het voorbije jaar, vooral gericht naar de familie. In liturgisch sterke tijden zoals Pasen en Kerstmis krijgen de bewoners de kans om bezinningsmomenten en de hoogmis bij te wonen.

Iedereen is hier welkom: cliënten met andere levensovertuigingen verdienen het volle respect en worden zo goed mogelijk in hun spiritualiteits- en geloofsbeleving ondersteund.

Verantwoordelijke pastorale werking is Mevr. Petroeska Derthoo.