In het woonzorgcentrum is een hele equipe verpleegkundigen actief. Ze zijn bijna allen tewerkgesteld op de zorgafdelingen, enkelen in het Dagverzorgingscentrum. Er zijn zowel mensen met een bachelorsopleiding als gebrevetteerde verpleegkundigen aanwezig.

Samen met de verzorgende equipe (die bij ons vrij uitgebreid is t.o.v. de verplichte normen) dragen de verpleegkundigen een zware verantwoordelijkheid in de zorg en in de coördinatie ervan t.o.v. het huishoudelijke gebeuren, de medische interventies, de contacten met de sociale dienst en met andere paramedische disciplines in huis. De verantwoordelijk verpleegkundigen zijn hier ook de leiders van de teams, die per afdeling (verdieping) georganiseerd zijn. Zij zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de arbeidsorganisatie van de verpleegkundige en verzorgende ploeg, en rapporteren alles aan de Zorgcoördinator.

Er is 24 uur op 24 verpleegkundige zorg aanwezig in huis, het jaar rond. Dit neemt niet weg dat steeds op elke afdeling een verpleegkundige aanwezig is. Daarom is het van belang dat we met goede teams werken, waarmee de aanwezige verpleegkundigen samenwerken.

Verschillende van onze verpleegkundigen volgende bijkomende opleidingen, zoals een Kaderopleiding, een overgang naar Bachelor, een cursus referentieverpleegkundige. Via deze laatste vormingen hebben wij hier zowel referentieverpleegkundigen aanwezig voor palliatieve zorg, voor diabeteszorg, voor wondzorg, als voor dementenzorg.