Ergotherapie vormt een wezenlijk onderdeel van de multidisciplinaire benadering die in het WZC nagestreefd wordt.
Vroeger lag onze ergotherapeutische klemtoon vooral op de werking van de gesloten afdeling ("De Notelaar"). Sinds enkele jaren proberen we ook waar mogelijk ergotherapeutisch advies te integreren in de werking op de andere afdelingen. Het gaat hier bv. over ondersteuning voor ADL-activiteiten, voorbereiding op de terugkeer naar huis na een Kortverblijfopname of in het dagcentrum.

De ergotherapeut probeert een beeld te scheppen van hoe de bewoners hun dag doorbrachten thuis via gesprekken met bewoners en familie.
Van daaruit worden doelgerichte activiteiten voorgesteld, aangepast aan zijn/haar persoonlijke interesses en mogelijkheden om zo de autonomie van de bewoners zoveel mogelijk te stimuleren.
Men probeert hierbij het huiselijke element zo goed mogelijk te benaderen om zo niet enkel een huis maar ook een thuis te bieden aan de bewoners.

Tevens staan zij in voor het aanbieden van hulpmiddelen en rolstoelen in samenspraak met de kinesitherapeuten en verplegend personeel.