Samen met de Dienst Onthaalgezinnen van de Stad Deinze is De Kleine Vincent ontstaan.

In een woning in de Karel Picquélaan (dichtbij ons woonzorgcentrum) werken 3 samenwerkende onthaalouders. Door de aangepaste opvanguren (06u.30 tot 18u.00) kunnen onze medewerkers hier terecht voor de opvang van hun kinderen of kleinkinderen.  Omdat werken in de zorgsector ruimere werktijden inhoudt, vinden wij het belangrijk dat de combinatie privé en werk optimaal kan verlopen.

De dienst werkt volgens een inkomensgebonden systeem, zodat de bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen.