Meerdere jaren nemen we vernieuwende initiatieven om de medicatiezorg te rationaliseren, automatiseren en optimaliseren. Zo werken we momenteel samen met de apotheekgroep Lloydspharma die via robotisering het grootste deel van de medicatie per unidosis klaarzet. Door toedoen van en in samenspraak met onze lokale apotheek die deel uitmaakt van de internationale farmaceutische groep LLoydspharma, hebben wij een systeem van aanlevering op maat en "just-in-time" gecreëerd, waardoor heel wat logistiek werk uit de handen van onze verpleegkundigen wordt gehaald zonder tekort te doen aan de wettelijke verplichtingen of aan de betrokkenheid van onze medewerkers bij het medicatiegebeuren.

We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het medicatieverdeelsysteem erop vooruit is gegaan, door het kunnen invoeren van meer controlepunten en -momenten, en door de intensievere samenspraak tussen apotheker en verpleegkundigen, artsen en CRA's.

Doorvoering van automatisering heeft ertoe geleid dat de apotheek een groot deel van de medicatie op afstand beheert, bijbestelt en klaarzet, om dan dagelijks te kunnen leveren. Het systeem levert een duidelijke kostenbesparing op voor de cliënt, wegens het wegvallen van de spiegelvoorraden (dubbele stocks), en zal op termijn ook leiden tot het beter toepassen van de geneesmiddelenformularia. Hiervoor moet nog een weg worden afgelegd met de behandelende geneesheren, en ook met de overheden gezien bepaalde wettelijke barrières nog moeten worden weggewerkt.

Wij zijn alvast opgetogen over de bijzonder goede samenwerking met onze partner Lloydspharma, die ook op verschillende vlakken ondersteuning geboden heeft (opleiding, software-integratie, logistiek, enz.).

Medicatiezorg: een verhaal dat zeker wordt vervolgd...