Twee Dagverzorgingscentra

Ons bezoekerspubliek bestaat uit zorgbehoevenden, bejaarden die eenzaam en sociaal contact met leeftijdsgenoten zoeken, bejaarden die met hun kinderen of partner samenwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven, zodat we de taak van de hulpverlener kunnen verlichten.

BEZOEKERSPROFIEL 

Ons bezoekerspubliek bestaat uit zorgbehoevenden, bejaarden die eenzaam zijn en sociaal contact met leeftijdsgenoten zoeken, bejaarden die bij hun kinderen inwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven.

DOEL

Onze doelstelling is vooral de taak van de thuisverzorger gedeeltelijk te verlichten, dit enkel gedurende de weekdagen.

Onze dienstverlening bestaat uit vervoer (ophalen, thuisbrengen), animatie en verpleegkundige verzorging, medicatiebegeleiding. 

Tevens kunnen onze dagcentrumbezoekers gebruik maken van tal van bijkomende diensten, aangeboden vanuit het WZC zoals kinesitherapie en pedicure.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Wij beschikken over twee dagverzorgingscentra in Deinze.
Verschillende mutualiteiten bieden mogelijkheden tot tussenkomst.
U kunt terecht bij de Sociale Dienst voor meer informatie en voor aanvragen.

  • Ten Bosse: volledige dag : € 21,69 | halve dag : € 17,42
  • Markt: volledig dag : € 21,69 | halve dag : € 17,42

 U kunt zich informeren bij Mevr. Van Hecke Lyn, verantwoordelijk verpleegkundige van het dagverzorgingscentrum. Verschillende mutualiteiten bieden mogelijkheden tot  tussenkomst.

 DVC MARKT 

Het Dagverzorgingscentrum zal binnenkort openen in het voormalige huis Van Thuyne. Hier werd een nieuwbouwproject opgetrokken achter de klassieke gevel. De nieuwe vzw ZORGNETWERK VINCENT zal de exploitatie doen, aan dezelfde voorwaarden en in dezelfde filosofie als de vzw Bejaardenzorg dit al 5 jaar deed. Minister Vandeurzen opende recent het complex en de onze dagcentrumbezoekers zullen binnenkort verhuizen naar dit gebouw. 

dvc2   dvc2

Dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius
"TEN BOSSE"

Ten Bosse 150
9800 Deinze
Tel.  : 09 381 08 30
E-mail : vvdvc@svbejaardenzorg.be

Dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius
"DE MARKT"
Markt 98
9800 Deinze
Tel. : 0490 563 239
E-mail : dvc2@svbejaardenzorg.be