Bericht aan de familieleden en bezoekers van ons woon-en zorgcentrum.

Eind vorige week werd een bewoonster van ons woon-en zorgcentrum opgenomen in het ziekenhuis voor niet-COVID-gerelateerde gezondheidsklachten. Dit in tegenstelling tot sommige berichtgevingen in de media.

Jammer genoeg kregen we afgelopen weekend het nieuws dat mevrouw na een standaardtest positief bleek voor het COVID-19-virus. Als gevolg hiervan werd het woon-en zorgcentrum terug in een status van lock-down geplaatst. Er werd onmiddellijk gehandeld om de getroffen afdeling te testen en hun personeelsleden. Tot de resultaten van deze testing gekend is blijft het woon-en zorgcentrum gesloten. Ook de geplande versoepelingen naar bezoek toe worden hierdoor opgeschort tot nader bericht.

Wij hopen jullie zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven en positief nieuws te brengen.

Na het overleg van deze morgen met de verschillende woonzorgcentra uit Deinze zijn wij verheugd u te melden dat vanaf maandag 06/07/2020 kamerbezoeken terug toegestaan zijn in het WZC. Wij verwelkomen jullie graag op afspraak en hopen met deze volgende fase terug een stapje dichter te komen bij onze vertrouwde werking.
Lees hier de infobrief van 01/07/2020:

Vanaf maandag 18/05/2020 starten wij met een eerste vorm van bezoekregeling in het WZC. Het is hierbij zoeken naar een goede balans tussen het warme contact tussen u en uw familie, de veiligheid van alle bewoners en de haalbaarheid van deze extra taken en begeleiding door het zorgpersoneel. Ook voor ons is dit een experimenteren en aftasten en zal dit nauwlettend opgevolgd worden.
Wij kunnen niet uitsluiten dat deze regeling in de toekomst nog aanpassingen zal kennen zoals een verdere versoepeling of verstrenging. Wij zijn hierin ook afhankelijk van de opgelegde richtlijnen door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de evolutie van het virus in de maatschappij. Ook indien er alsnog besmettingen in huis komen, zal een aanpassing noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
Raadpleeg hier de link voor meer info ...

Deinze, 14 april 2020
Aan de familieleden en bezoekers van Het Woonzorgcentrum St Vincentius en de Residentie Ten Bosse II.

Beste familieleden, bezoekers,

Week 4 van ons isolement is achter de rug en op dit moment hebben wij, ondanks dat er nog steeds geen versoepeling aankomt van onze maatregelen, wel relatief positief nieuws.

Er is op dit moment nog altijd geen enkele bewoner positief getest en ook bij onze medewerkers is er tot nu toe nog niemand positief getest op corona Covid19. Natuurlijk gaat het maar om een beperkt aantal mensen die konden worden getest. Als WZC zijn wij ook niet bij de 55 (van de 800) Vlaamse Woonzorgcentra waar iedereen getest wordt, noch bij de 30 WZC’s in de controlegroep.

We blijven verder ijveren voor betere omstandigheden, zowel qua testings, zekerheiden, materiaal ter bescherming van medewerker en bewoner, daarvan is bijgevoegd radio-interview een illustratie :
https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/veel-praktische-voorbereiding-nodig-om-iedereen-woonzorgcentrum-te-testen/16584

Het verheugt ons om te zien dat u nog steeds op alle mogelijke manieren contact zoekt met Uw familielid. Gezien onze nieuwe telefooncentrale uit 2018 ook over het internet loopt (voice over IP) kan het zijn dat zij tijdelijk wat overbelast is. Wij vragen hiervoor begrip, gezien dit niet zomaar op te lossen is. Misschien kan Uw telefoonoproep naar Uw familielid wat naar de rustige uren van de dag geschoven worden, indien mogelijk.

Er is steun vanuit de Stad Deinze om extra beschermingsmateriaal te leveren wat verbetering betekent van de interne beschermingsprocedures in de zorg. Indien wij iemand met beschermkledij verzorgen wil dit niet automatisch zeggen dat er een Covid-positieve bewoner in huis is. Er zijn momenteel immers 17 bewoners in preventieve isolatie geplaatst. Dit kan bv. na terugkomst uit het ziekenhuis of omwille van een luchtweginfectie waarvan de oorzaak niet aan Covid19 gerelateerd is of nog niet gekend is. Deze procedures werden met onze CRA-artsen en de directeur Residentiële Zorg heden bijgestuurd.

Vanaf vrijdag 17 april worden de uren van het onthaal aangepast.
Dit wil zeggen dat het onthaal in het weekend niet meer open zal zijn en op weekdagen opnieuw van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.
Omdat alles goed loopt en onze bezoekers de werking kennen kunnen we deze openingsuren wat afbouwen, om onze energie nog meer naar de bewoners te richten. Buiten deze uren zal de vrijgestelde verpleegkundige eventuele oproepen beantwoorden.

Met oprechte groet,
L. Timmermans, Algemeen Directeur.

10/04/2020

Op deze Goede Vrijdag een tussentijdse update voor iedereen die onze instelling een warm hart toedraagt.
Tot op heden hebben wij binnen ons woon-en zorgcentrum geen enkele bewoner of werknemer die positief heeft getest op het corona-virus. Wij blijven (hopelijk net als u) alle voorschriften strikt naleven om deze situatie zo lang mogelijk te bewaren. Het beloofde testmateriaal van het Vlaams Agentschap heeft onze instelling nog niet bereikt, dit mede doordat er binnen onze instelling sprake is van een lage infectiegraad en er andere instellingen zijn die in veel urgentere situaties zitten. Onze directie blijft echter druk zetten om zo spoedig mogelijk zowel personeel als bewoners te kunnen laten screenen.

Van iedereen hier in het woon-en zorgcentrum, zowel bewoner als werknemer, een welgemeende dank u voor al de steunberichtjes, tekeningen, kaarten, bloemen of andere kleine gebaren. 

Ze zorgen voor een portie extra energie en positivisme in deze periode!

 

30 maart 2020

Beste familie en vrienden van onze bewoners,
Zoals u allen weet zijn alle woonzorgcentra in België in quarantaine geplaatst. Ook ons WZC staat onder strikte quarantaine. Met dit schrijven wensen wij een antwoord te bieden op de meest courante vragen.Onderaan dit artikel kunt uw deze vragen downloaden, waarop wij u een antwoord wensen te bieden. Zij geven het beeld weer van de huidige toestand. Naarmate we steeds meer leren en inzicht krijgen over het corona virus, kunnen deze nog aangepast worden. Heeft u alsnog vragen dan kan u steeds telefonisch contact opnemen met ons en dit met voorkeur tussen 10:00 en 17:00 uur.
Onze hoogste prioriteit is het welzijn en de gezondheid van uw familielid en beseffen zeer goed dat deze door de overheid opgelegde maatregelen voor niemand aangenaam zijn.

Lees hier onze Corona-nieuwsbrief van 25 maart.
Lees de brief aan de bewoners van de assistentiewoningen, 26 maart 2020.
Info serviceflats familie 23 maart 2020.

Lees hier onze Corona-nieuwsbrief van 17 maart.