Vanaf maandag 18/05/2020 starten wij met een eerste vorm van bezoekregeling in het WZC. Het is hierbij zoeken naar een goede balans tussen het warme contact tussen u en uw familie, de veiligheid van alle bewoners en de haalbaarheid van deze extra taken en begeleiding door het zorgpersoneel. Ook voor ons is dit een experimenteren en aftasten en zal dit nauwlettend opgevolgd worden.
Wij kunnen niet uitsluiten dat deze regeling in de toekomst nog aanpassingen zal kennen zoals een verdere versoepeling of verstrenging. Wij zijn hierin ook afhankelijk van de opgelegde richtlijnen door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de evolutie van het virus in de maatschappij. Ook indien er alsnog besmettingen in huis komen, zal een aanpassing noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
Raadpleeg hier de link voor meer info ...

Moederdag op zondag 10 mei komt nabij. Een belangrijke dag waarop we traditioneel onze moeders letterlijk of figuurlijk in de bloemetjes zetten, maar die we dit jaar wat in een wat andere vorm moeten brengen. Wij willen er met allen het beste van maken om deze dag niet zomaar te laten voorbij gaan.

Nu zondag zal ons moederdagteam de receptie uitzonderlijk terug open doen tussen 14:00 u en 17:00 u om alle bloemen en andere cadeautjes in ontvangst te nemen en naar de afdelingen te brengen tot bij de moeders.

U kunt dit deze week ook al tijdens de normale receptie-uren binnenbrengen om uiteindelijk zondag tot bij de moeders te laten bezorgen. Het traditionele optreden voor Moederdag zal dit jaar niet kunnen doorgaan gezien deze afdelings -overschrijdend is, maar het wordt vervangen door een uitgebreide koffietafel met taart of gebak op maandag 11 mei. Zondag is er het traditionele zondagse gebakje. Uiteraard genieten onze vaders ook mee van dit alles op voorwaarde dat op vaderdag de moeders mee mogen aansluiten. Voor de goede werking vragen wij aan alle families om hun moederdagcadeautjes goed en liefst op voorhand te naamtekenen en met kamernummer te voorzien. Bloemen ontvangen wij het liefste in een vaas om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Respecteer de handhygiëne maatregelen bij het verhandelen van wat u wenst af te geven en hou ook onderling afstand bij de afgifte aan onze hoofdingang.

Een nieuwe maand en 7 weken zijn verstreken. Het goede nieuws is dat we nog steeds kunnen melden dat wij geen positieve corona testen hebben bij de geteste bewoners of geteste medewerkers in dienst. Bij de dagelijkse registratie en screening op symptomen bij bewoners werden al een aantal keren preventiemaatregelen en isolatie toegepast maar waren alle screenings uiteindelijk negatief. Momenteel hebben we nog acht bewoners in isolatie omwille van hun recente opname in het WZC.

Voor de volledige bewonersscreening wachten wij nog steeds op het initiatief van de overheid. Gezien de lage dagelijkse registratie staan wij niet op de prioritaire lijst maar informeel krijgen we wel het signaal dat we in de zesde en laatste screeningsgroep zullen zitten en deze vermoedelijk in de komende weken zal gebeuren. 

Lees hier de nieuwsbrief van 6/5/2020 ...

Week 6 van de quarantaine is verstreken. En ook nu weer kunnen wij het positieve nieuws brengen dat geen van onze bewoners typische ziekteverschijnselen heeft of positief getest is.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft laten weten dat al onze medewerkers volgende week getest worden.

Openingsuren receptie:
Door de lage vraag in de extra openingsuren keren wij terug naar de normale receptie-uren. Op weekdagen van  8h30 tot 12h30  en van 13h tot 17h.

Maandag 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
Dinsdag 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
Woensdag 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
Donderdag 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
Vrijdag 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
Zaterdag gesloten gesloten
Zondag gesloten gesloten

Mogen wij vragen aan familieleden om zoveel mogelijk deze uren te respecteren voor de ophaling van was. Buiten deze uren moet er steeds iemand van de afdeling, die midden in de zorg zit, zich naar de receptie verplaatsen. Geef ruimte aan de zorg en respecteer zoveel als mogelijk de receptie uren. Zo kunnen wij nog beter zorg dragen voor jullie familieleden. Wie echt geen andere mogelijkheid heeft kan een individuele afspraak maken met de afdeling.

Wij melden U ook de opstart van de nieuwe afdeling Jasmijn, die vanaf 1 mei geleid wordt door Mevrouw Christine Coppens, hoofdverpleegkundige. De afdeling Magnolia (olv. Mevrouw Daisy Van Neste) zal dan enkel nog bestaan uit de 2 gangen op het 2de verdiep. De afdeling Kerselaar wordt ook kleiner: de kamers van het gelijkvloers komen vrij door verhuis naar Kerselaar of Jasmijn.

Op afdeling Zilverlinde wordt Mevrouw Sofie Tant hoofdverpleegkundige (ipv adjunct-hoofdverpleegkundige), en Mevrouw Peggy Van den Abeele blijft hoofdverpleegkundige voor de afdeling Notelaar.

De rechtstreekse telefoonnummers van de afdelingen zijn:

Jasmijn: 09/381 08 30
Zilverlinde: 09/381 08 40
Vlier: 09/381 08 50
Magnolia: 09/381 08 60  
Notelaar: 09/381 08 70
Kerselaar: 09/381 08 80  

Deinze, 14 april 2020
Aan de familieleden en bezoekers van Het Woonzorgcentrum St Vincentius en de Residentie Ten Bosse II.

Beste familieleden, bezoekers,

Week 4 van ons isolement is achter de rug en op dit moment hebben wij, ondanks dat er nog steeds geen versoepeling aankomt van onze maatregelen, wel relatief positief nieuws.

Er is op dit moment nog altijd geen enkele bewoner positief getest en ook bij onze medewerkers is er tot nu toe nog niemand positief getest op corona Covid19. Natuurlijk gaat het maar om een beperkt aantal mensen die konden worden getest. Als WZC zijn wij ook niet bij de 55 (van de 800) Vlaamse Woonzorgcentra waar iedereen getest wordt, noch bij de 30 WZC’s in de controlegroep.

We blijven verder ijveren voor betere omstandigheden, zowel qua testings, zekerheiden, materiaal ter bescherming van medewerker en bewoner, daarvan is bijgevoegd radio-interview een illustratie :
https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/veel-praktische-voorbereiding-nodig-om-iedereen-woonzorgcentrum-te-testen/16584

Het verheugt ons om te zien dat u nog steeds op alle mogelijke manieren contact zoekt met Uw familielid. Gezien onze nieuwe telefooncentrale uit 2018 ook over het internet loopt (voice over IP) kan het zijn dat zij tijdelijk wat overbelast is. Wij vragen hiervoor begrip, gezien dit niet zomaar op te lossen is. Misschien kan Uw telefoonoproep naar Uw familielid wat naar de rustige uren van de dag geschoven worden, indien mogelijk.

Er is steun vanuit de Stad Deinze om extra beschermingsmateriaal te leveren wat verbetering betekent van de interne beschermingsprocedures in de zorg. Indien wij iemand met beschermkledij verzorgen wil dit niet automatisch zeggen dat er een Covid-positieve bewoner in huis is. Er zijn momenteel immers 17 bewoners in preventieve isolatie geplaatst. Dit kan bv. na terugkomst uit het ziekenhuis of omwille van een luchtweginfectie waarvan de oorzaak niet aan Covid19 gerelateerd is of nog niet gekend is. Deze procedures werden met onze CRA-artsen en de directeur Residentiële Zorg heden bijgestuurd.

Vanaf vrijdag 17 april worden de uren van het onthaal aangepast.
Dit wil zeggen dat het onthaal in het weekend niet meer open zal zijn en op weekdagen opnieuw van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.
Omdat alles goed loopt en onze bezoekers de werking kennen kunnen we deze openingsuren wat afbouwen, om onze energie nog meer naar de bewoners te richten. Buiten deze uren zal de vrijgestelde verpleegkundige eventuele oproepen beantwoorden.

Met oprechte groet,
L. Timmermans, Algemeen Directeur.

10/04/2020

Op deze Goede Vrijdag een tussentijdse update voor iedereen die onze instelling een warm hart toedraagt.
Tot op heden hebben wij binnen ons woon-en zorgcentrum geen enkele bewoner of werknemer die positief heeft getest op het corona-virus. Wij blijven (hopelijk net als u) alle voorschriften strikt naleven om deze situatie zo lang mogelijk te bewaren. Het beloofde testmateriaal van het Vlaams Agentschap heeft onze instelling nog niet bereikt, dit mede doordat er binnen onze instelling sprake is van een lage infectiegraad en er andere instellingen zijn die in veel urgentere situaties zitten. Onze directie blijft echter druk zetten om zo spoedig mogelijk zowel personeel als bewoners te kunnen laten screenen.

Van iedereen hier in het woon-en zorgcentrum, zowel bewoner als werknemer, een welgemeende dank u voor al de steunberichtjes, tekeningen, kaarten, bloemen of andere kleine gebaren. 

Ze zorgen voor een portie extra energie en positivisme in deze periode!

 

30 maart 2020

Beste familie en vrienden van onze bewoners,
Zoals u allen weet zijn alle woonzorgcentra in België in quarantaine geplaatst. Ook ons WZC staat onder strikte quarantaine. Met dit schrijven wensen wij een antwoord te bieden op de meest courante vragen.Onderaan dit artikel kunt uw deze vragen downloaden, waarop wij u een antwoord wensen te bieden. Zij geven het beeld weer van de huidige toestand. Naarmate we steeds meer leren en inzicht krijgen over het corona virus, kunnen deze nog aangepast worden. Heeft u alsnog vragen dan kan u steeds telefonisch contact opnemen met ons en dit met voorkeur tussen 10:00 en 17:00 uur.
Onze hoogste prioriteit is het welzijn en de gezondheid van uw familielid en beseffen zeer goed dat deze door de overheid opgelegde maatregelen voor niemand aangenaam zijn.

Lees hier onze Corona-nieuwsbrief van 25 maart.
Lees de brief aan de bewoners van de assistentiewoningen, 26 maart 2020.
Info serviceflats familie 23 maart 2020.

Lees hier onze Corona-nieuwsbrief van 17 maart.