Onze animatie-activiteiten vindt u dag per dag op onze activiteitenlijsten.

Er zullen geen 'grote' activiteiten doorgaan in de polyvalente zaal zolang de coronacrisis aanhoudt.
Op afdelingsniveau zullen wel nog steeds activiteiten doorgaan.