Twee Dagverzorgingscentra

Ons bewonerspubliek bestaat uit zorgbehoevenden, ouderen die eenzaam zijn en sociaal contact met leeftijdsgenoten zoeken, ouderen die bij hun kinderen inwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven.

Praktische inlichtingen
Wij beschikken over twee dagverzorgingscentra in Deinze.
Verschillende mutualiteiten bieden mogelijkheden tot tussenkomst.
Een reservatie dient te gebeuren ten laatste om 16 uur, de dag voordien.
U kunt terecht bij de Sociale Dienst voor meer informatie en voor aanvragen.

Taak- en Dienstverdeling
Onze doelstelling is vooral de taak van de thuisverzorger gedeeltelijk te verlichten, dit enkel gedurende de weekdagen.
Onze dienstverlening bestaat uit vervoer (ophalen, thuisbrengen), animatie en verpleegkundige verzorging, medicatiebegeleiding.
De bezoekers van onze dagverzorgingscentra kunnen gebruik maken van heel wat bijkomende diensten, aangeboden vanuit het woonzorgcentrum, zoals kinesitherapie, kapper, pedicure, ...

Dagprijs
20,52 € per volledige dag  ;  Vervoer : 1 € per kilometer (3 € instapvergoeding).

Dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius
"TEN BOSSE"

Ten Bosse 150
9800 Deinze
Tel.  : 09 381 08 33

Dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius
"DE MARKT"
Markt 98
9800 Deinze
Tel. : 0490 563 239